Marcel Duran

“Overal legt hij zijn impressies vast: “Hij wil de sfeer, het wezen van een onderwerp pakken. Dat wordt voor een groot deel door licht bepaald en door wat dit doet met vormen en verschillen in toon en kleur.”

(Marcel Duran (1962 Bolsward) De kunst van Marcel Duran geeft de charme weer van het alledaagse leven. Zijn schilderijen roepen een sfeer op van schoonheid en intimiteit met onderwerpen uit zijn directe omgeving: de stad Groningen en het landschap van de provincie met bijvoorbeeld bloeiend fluitenkruid in de berm, een bosschage in een heiig veld of een verstild kerkje op een half afgegraven terp. Overal legt hij zijn impressies vast: “Hij wil de sfeer, het wezen van een onderwerp pakken. Dat wordt voor een groot deel door licht bepaald en door wat dit doet met vormen en verschillen in toon en kleur. Specifiek aan zijn werk is de combinatie van liefdevolle aandacht (ook in de portretten die hij in opdracht maakt), harmonie in compositie en stemmige, goed overwogen kleurstellingen. Met zijn frisse en onvervaarde stijl van schilderen weet hij zijn onderwerpen raak neer te zetten.

Translate »